CENIK STORITEV

velja od 1. 1. 2022

Dr. Nina Ana Jäger, Pravna pisarna in mediacija, d.o.o.

1.     URNA POSTAVKA ZA SPLOŠNE STORITVE

 

Naziv storitve Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Urna postavka za pravne osebe 150,00 183,00
Urna postavka za fizične osebe 100,00 122,00

2.     PRAVNO SVETOVANJE ZA FIZIČNE OSEBE

 

Naziv storitve Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Začeta ura (brez pregleda listinske dokumentacije oziroma predhodne pisne korespondence) 100,00 122,00
Ura, porabljena za pregled listinske dokumentacije 50,00 61,00

3.     PRAVNO SVETOVANJE ZA PRAVNE OSEBE

 

Naziv storitve Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Začeta ura (brez pregleda listinske dokumentacije oziroma predhodne pisne korespondence) 150,00 183,00
Ura, porabljena za pregled listinske dokumentacije 100,00 122,00

4.     STORITVE MEDIACIJE

 

Naziv storitve Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Ura mediacijske storitve (stranke si stroške delijo) 150,00 183,00

5.     OSTALE STORITVE

Cena po dogovoru. V posamičnih primerih se cena za opravljeno storitev sklene skladno z medsebojnim dogovorom strank.

6.     POPUST

Popust za stalne stranke se izračuna na podlagi že opravljenih storitev v tekočem šolskem letu in se giblje med 5% in 50%.

Strankam predlagamo, da nas predhodno kontaktirajo glede cene za posamezno storitev. Na željo stranke vam predhodno pripravimo tudi pisno ponudbo oziroma izdamo predračun, vezano na dogovorjeno storitev.