“S spoštovanjem

do spoštovanja”

V ospredju našega delovanja je spoštljiva, strpna in mirna komunikacija.

Zavezani smo k osebnem pristopu, ki temelji na zaupanju. 

“S spoštovanjem

do spoštovanja”

V ospredju našega delovanja je spoštljiva, strpna in mirna komunikacija.

Zavezani smo k osebnem pristopu, ki temelji na zaupanju. 

Pravna pisarna dr. Nine Ane Jäger je v slovenskem šolskem prostoru prepoznavna in priznana po pravnih in mediacijskih storitvah ter predavanjih. Specializirana je za pravno problematiko v šolah in vrtcih ter sodeluje s številnimi srednjimi in osnovnimi šolami in vrtci.

Pravna pisarna dr. Nine Ane Jäger je v slovenskem šolskem prostoru prepoznavna in priznana po pravnih in mediacijskih storitvah ter predavanjih. Specializirana je za pravno problematiko v šolah in vrtcih ter sodeluje s številnimi srednjimi in osnovnimi šolami in vrtci.

Z bogatimi izkušnjami in znanjem nudimo strokovne, hitre in učinkovite rešitve, ki temeljijo na najvišjih etičnih in strokovnih standardih in hkrati zasledujejo naš temeljni ideal človečnosti in sočutja.

 

V ospredju našega delovanja je spoštljiva, strpna in mirna komunikacija. Nudimo osebni pristop, ki temelji na zaupanju.

Eno izmed naših stališč je, da vsakdo lahko stori napako. Vendar pomembno občutimo razliko, če se iz napake nekaj naučimo ali če jo ponovimo. Učenje iz napak se tako lahko spremeni v poklicni in osebnostni napredek.

balance-scale_2

SPOŠTOVANJE. STROKOVNOST.

Pravna in mediacijska pisarna dr. Nine Ane Jäger ima visoke strokovne in etične standarde, svojim strankam z bogatimi izkušnjami in znanjem nudi strokovne, hitre in učinkovite rešitve.

NAŠE PREDNOSTI:

 1. individualen pristop in celostna obravnava stranke (šole, vrtca);
 2. strokovne kompetence (akademske in praktične);
 3. velika prepoznavnost;
 4. konkurenčne cene;
 5. zaupnost;
 6. spoštljivost in prijaznost;
 7. hitra dostopnost in dosegljivost;
 8. takojšnja obravnava;
 9. fleksibilnost (časovna in krajevna – pridemo tudi k stranki);
 10. delovanje izven uradnih ur (urgenca);
 11. vsakodnevna vpetost v prakso;
 12. seznanjenost z aktualno problematiko;
 13. rednim strankam nudimo številne ugodnosti in popuste.

Naše storitve

 • pravno svetovanje
 • priprava pisnih pravnih mnenj
 • revizija internih aktov
 • predavanja za aktive ravnateljev, kolektive, dijake in učence, starše, svetovalne delavce in tehnično osebje
 • vodenje mediacije
 • kot zunanji nepristranski strokovnjaki podajamo strokovna mnenja in predloge na pobudo posameznega zavoda oziroma njegovega organa (npr. komisija za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu) nastopamo v posamičnih zadevah kot nepristranski zunanji strokovnjaki
 • vodenje zahtevnih sestankov in multidisciplinarnih timov (MDT)
 • udeležba na pedagoški konferenci
 • izvedba letnega posveta vrstniških in šolskih mediatorjev
 • usposabljanja za šolske mediatorje, ki temeljijo na neposrednih izkušnjah iz prakse in odličnemu poznavanju teorije
 • založništvo in publikacije avtorice dr. Nine Ana Jäger
 • organizacija posvetov s področij problematike šolskega prava in mediacije

Dr. Nina Ana Jäger svojim strankam pomaga pri mirnem reševanju sporov, če je le mogoče brez sodnih postopkov: z izvajanjem mediacije in vodenjem zahtevnih sestankov med sprtima strankama.

Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovarjam

Praksa in teorija mediacije v šoli.

Dr. Nina Ana Jäger se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z reševanjem konfliktnih situacij v šolskem prostoru, zato v svojem knjižnem prvencu, teorije in prakse mediacije v šoli, z naslovom  »Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovrajam« želi ozavestiti pomen šolske in vrstniške mediacije, kjer naj se učenci in dijaki poleg pridobivanja znanja učijo tudi veščin in tehnik mirnega reševanja sporov, ki so za posameznika v današnjem svetu nepogrešljive.

 

Mediacija v šolskem prostoru pomeni hkrati tudi učenje kulturnega dialoga in spoznanja, da je konflikt sestavni del življenja in neposredno povezan s konceptom različnosti (pluralnosti), ki tvori jedro demokratične družbe. Mediacija uči posameznika spoštljivega odnosa do sočloveka v času reševanja medsebojnega konflikta.

Dr. Nina Ana Jäger

 

Do sedaj sodelovala že z več kot 600 osnovnimi, srednjimi šolami, šolami s prilagojenim programom, vrtci, aktivi ravnateljev srednjih in osnovnih šol ter vrtcev,  aktivi svetovalnih delavcev, Zvezo in združenjem ravnateljev srednjih  šol Slovenije, Združenjem ravnateljev osnovnih šol Slovenije, Združenjem učiteljev Slovenije, Zvezo za avtizem Slovenije, SVIZ (Sindikatom za vzgojo in izobraževanje Slovenije), sodelovala na sejah parlamentarnega odbora za šolstvo, pri pogovorih na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, nastopala v Odmevih na RTV, POP TV, Radiu Slovenija, bila predavateljica na konferencah, večkrat citirana v časopisu Delo in članek v Dnevniku …

Dr. Nina Ana Jäger svojim strankam pomaga pri mirnem reševanju sporov, če je le mogoče brez sodnih postopkov.