_

“S spoštovanjem do spoštovanja”

Pravna pisarna in mediacija,

dr. Nina Ana Jäger, s.p.

Pravna pisarna dr. Nine Ane Jäger je v slovenskem šolskem prostoru prepoznavna in priznana po pravnih in mediacijskih storitvah ter predavanjih. Specializirana je za pravno problematiko v šolah in vrtcih ter sodeluje s številnimi srednjimi in osnovnimi šolami in vrtci.

 

Z bogatimi izkušnjami in znanjem nudimo strokovne, hitre in učinkovite rešitve, ki temeljijo na najvišjih etičnih in strokovnih standardih in hkrati zasledujejo naš temeljni ideal človečnosti in sočutja.

Dr. Nina Ana Jäger se aktivno zavzema za pravice otrok s posebnimi potrebami, redno sodeluje z Zvezo za avtizem in s svojimi javnimi nastopi ( konference, televizijski in radijski nastopi, udeležbe  na parlamentarnih sejah v državnem zboru, etc.) poziva k spremembam in dopolnitvam področne zakonodaje.

 

V ospredju našega delovanja je spoštljiva, strpna in mirna komunikacija. Nudimo osebni pristop, ki temelji na zaupanju, zato se po potrebi oglasimo tudi pri stranki.

Eno izmed naših stališč je, da vsakdo lahko stori napako. Vendar pomembno občutimo razliko, če se iz napake nekaj naučimo ali če jo ponovimo. Naša pisarna se redno udeležuje pedagoških konferenc, kadar vodstvo meni, da bi se moral iz določenega neprijetnega dogodka celotni kolektiv nekaj naučiti. To počnemo z namenom, da se takšen dogodek ne bi ponovil. Učenje iz napak se tako spremeni v poklicni in osebnostni napredek.

 

Dr. Nina Ana Jäger svojim strankam pomaga pri mirnem reševanju sporov, če je le mogoče brez sodnih postopkov: z izvajanjem mediacije in vodenjem zahtevnih sestankov med sprtima strankama.

 

Pravna in mediacijska pisarna dr. Nine Ane Jäger ima visoke strokovne in etične standarde, svojim strankam z bogatimi izkušnjami in znanjem nudi strokovne, hitre in učinkovite rešitve.

Dr. Nina Ana Jäger je sodelovala že z več kot 600 osnovnimi, srednjimi šolami, šolami s prilagojenim programom, vrtci, aktivi ravnateljev srednjih in osnovnih šol ter vrtcev,  aktivi svetovalnih delavcev, Zvezo in združenjem ravnateljev srednjih  šol Slovenije, Združenjem ravnateljev osnovnih šol Slovenije, Združenjem učiteljev Slovenije, Zvezo za avtizem Slovenije, SVIZ (Sindikatom za vzgojo in izobraževanje Slovenije), sodelovala na sejah parlamentarnega odbora za šolstvo, pri pogovorih na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, nastopala v Odmevih na RTV, POP TV, Radiu Slovenija, bila predavateljica na konferencah, večkrat citirana v časopisu Delo in članek v Dnevniku …

nina-ana-jaeger
nina-ana-jaeger_predavanje
nina-ana-jaeger_predavanje_1
nina-ana-jaeger_predavanje_2
nina-ana-jaeger_predavanje_3
jager
nina-ana-jaeger_predavanje_11
nina-ana-jaeger_predavanje_12

Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovrajam

Praksa in teorija mediacije v šoli.

Dr. Nina Ana Jäger se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z reševanjem konfliktnih situacij v šolskem prostoru, zato v svojem knjižnem prvencu, teorije in prakse mediacije v šoli, z naslovom  »Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovrajam« želi ozavestiti pomen šolske in vrstniške mediacije, kjer naj se učenci in dijaki poleg pridobivanja znanja učijo tudi veščin in tehnik mirnega reševanja sporov, ki so za posameznika v današnjem svetu nepogrešljive.

 

Mediacija v šolskem prostoru pomeni hkrati tudi učenje kulturnega dialoga in spoznanja, da je konflikt sestavni del življenja in neposredno povezan s konceptom različnosti (pluralnosti), ki tvori jedro demokratične družbe. Mediacija uči posameznika spoštljivega odnosa do sočloveka v času reševanja medsebojnega konflikta.

Dr. Nina Ana Jäger svojim strankam pomaga pri mirnem reševanju sporov, če je le mogoče brez sodnih postopkov.